Bilo da se radi o Web stranicama koje bi imale samo promidžbenu funkciju ili postoji potreba za izradom kompletnog Web mjesta koje će imati integralnu funkciju u poslovanju, WiPS Systems može ponuditi odgovarajuću uslugu.

Načelo jest „ključ u ruke“. To znači da se, po izvršenim inicijalnim konzultacijama i detektiranju potreba korisnika, pristupa izradi cjelovitog rješenja koje se isporučuje u potpunosti spremno za korištenje, rasterećujući korisnika različitih preduvjeta koje treba osigurati. Od korisnika se u osnovi očekuje samo ustupanje osnovnih materijala (logotip, tekstovi i sl.) koji će se koristiti pri izradi Web stranice.

Registracija/prijenos domene

Registracija domene kojom će se pristupati Web stranicama je prvi korak u izradi. Kroz taj proces Vas vodimo mi.
Više informacija

Smještaj web stranica

Uz kvalitetnu i pouzdanu uslugu izrade neminovno dolazi i vrhunski smještaj Vaših Web stranica. To Vam osigurava pouzdani i provjereni partner.
Više informacija

E-mail administracija

Kreiranje i administracija e-mail adresa tvrtke usko je vezano uz naziv Vaše domene koja se registrira u prethodnom koraku.
Više informacija

Back to Top