Servis vozila/strojeva

Programski modul Servis vozila / strojeva koristi se dodatno uz programski modul Skladišno, robno-materijalno, komercijalno poslovanje i PDV (uz dodatnu bazu podatak) te vrijedi opis tabela osnovnih podataka i svih programskih funkcija kao i za programski modul  Skladišno, robno-materijalno, komercijalno poslovanje i PDV.  Ovdje se navode dodatne funkcije specifične za Servis vozila / strojeva

  • formiranje normativa (materijal i radovi te cijene za pozicije radnih naloga)
  • dodatna tabela vozila / strojeva (reg. oznaka, broj šasije, marka, tip, model, oblik, oznaka vrste vozila, boja, godina proizvodnje, snaga u kW, gorivo, vrsta mjenjača, MES kartica, leasing (da/ne), vlasnik, platitelj usluga servisa, pređenih km ili sati rada, napomene
  • dodatna tabela matičnih podataka osoblja servisa
  • evidencija aktivnosti /osoba, sati, vrijeme od-do, radni nalog/
  • izrada ponuda servisa i radnih naloga servisa (broj km / sati rada, dan i vrijeme zaprimanja, dan i vrijeme predaje, tekstovi opisa: Problem, Zahtjev, Potreba, količina goriva, gume, alat i oprema, pričuvni kotač, RN otvorio, vozilo preuzeo, opisi primjedbi, zapažanja, oštećenja, kvarovi, neispravnosti, interna napomena) – stavke se formiraju preuzimanjem stavki po normativu i/ili upisom stavki materijala i radova; za radove opcionalno se navodi izvršitelj i vrijeme
  • preslikavanje radnih naloga u račune servisa te fakturiranju trgovini na veliko i malo uz praćenje plaćanja
  • evidentiranja dolaska / odlaska, rada osobe po radnom nalogu
  • dodatna izvješća: pregled ponuda / radnih naloga / računa auto-servis, pregled naloga / radova po vozilu / stroju, pregled po izvršiteljima radova u servisu, po vremenu, radnim nalozima, ukupno vrijeme, pokazatelji iskoristivosti, učinkovitosti, itd.

 

Back to Top