Opća funkcionalnost

 • minimalna potrebna ekranska razlučljivost 1024 x 768- uključen HTML HELP i context-sensitive HELP
 • izvedba za rad u višekorisničkom okružju – transakcijska obrada podataka
 • transakcijski i referencijski integritet podataka
 • sve oznake (šifre) alfanumeričke limitirane najvećim brojem znakova
 • izvedba prema MS OFFICE 2000/2003 standardima korisničkog sučelja (pronalaženje, svrstavanje, izdvajanje – filtriranje)
 • upravljanje preko upravljačkih tipki, tipkovničkih kratica, padajući izbornici, toolbar, shortcut izbornici, tooltips
 • standardizirana i jednaka vizuelna izvedba i korisničko sučelje za upravljanje svim WiPS programskim modulima
 • alternativni tabelarni (datasheet) prikazi uz odabir podataka, formatiranje prikaza i ispisa od strane korisnika
 • print-preview svih standardnih ispisa, export u OFFICE (MS EXCEL, MS Word, MS Access, MS Powerpoint) i druge reigistrirane programe, ispis i e-mail export u registriranim formatima (.PDF i drugi)
 • parametrizirana izvješća prema razdoblju, valuti prikaza i drugim relevantnim parametrima, mogućnost proizvoljnog svrstavanja i izdvajanja u sklopu priređenog izvješća (advanced filter-sort)
 • funkcije automatizirane provjere tehničke ispravnosti baza podataka i zaštitnog preslika podataka (backup) u zadanim vremenskim razdobljima ili na zahtjev
 • instalacija na klijent računalima i mrežama računala preko standardnog setup postupka moguća neposredno od strane korisnika
 • instalacija nadogradnji (novijih verzija) i funkcije nadogradnje baze podataka (upgrade)
 • aktivacija programa na svakom pojedinom klijent računalu preko aktivacijskog koda
 • prijava za korištenje programa preko korisničkog imena i lozinke vezano za sustav ovlasti pojedinog operatera
 • praćenje broja i registriranje aktivnosti korisnika (kreirani i mijenjani dokumenti) na određenoj bazi podataka vezano za prijavljeno korisničko ime
 • mogućnost odabira aktivne baze podataka (rad na više različitih baza /setova/ podataka)
 • bez ograničenja na broj elemenata (poduzeća, artikala, partnera i drugo)
 • svi korisnčki podaci potpuno na raspolaganju korisinku u transparentnoj strukturi za obradu drugim programskim alatima, bez zaštita, enkripcije ili sličnih ograničenja
 • sve programske funkcije (uključivo prijelazi u novo poslovno razdoblje) dokumentirane i raspoložive korisniku bez potrebe intervencije ili uvida u podatke od strane WiPS Systems
 • telefonska potpora preko HELP desk-a za licencirane korisnike u razdoblju jamstva / održavanja
 • udaljena računalna potpora (remote-desktop) preko interneta za licencirane korisnike u razdoblju jamstva / održavanja
 • dodatna dokumentacija raspoloživa u .PDF obliku
 • za licencirane korisnike u razdoblju jamstva / održavanja raspoloživo preuzimanje (download) pomoćnih programa i datoteka, ažurirane dokumenatacije i drugog
 • za licencirane korisnike u razdoblju jamstva / održavanja raspoložive vlastite korisničke stranice za individualni download (novije verzije programa, pomoćni programi i datoteke, novine u programu, itd.)
Back to Top