Blagajničko poslovanje

Opće mogućnosti programa

 • praćenje neograničenog broja poduzeća, organizacija, blagajni u jednoj bazi podataka, mogućnost korištenja neograničenog broja odvojenih baza podataka
 • potpuno proizvoljni računski plan, do 14 razina sintetike, neograničeni broj organizacijskih jedinica (mjesta troška / profitnih centara) na do 8 razina za svako poduzeće / organizaciju / blagajnu
 • preuzimanje tabela osnovnih podataka iz WiPS financijskog knjigovodstva
 • kunske i devizne uplate / isplate (uz kunsku protuvrijednost)
 • neograničeni broj vrsta uplatnica / isplatnica
 • definiranje shema kontiranja po vrstama uplatnica / isplatnica
 • mogućnost naknadnih izmjena, presvrstavanja i slično uz ponovno formiranje blagajničkog dnevnika
 • povezivanje s putnim nalozima / putnim računima (MS EXCEL)
 • prijenos u WiPS financijsko knjigovodstvo temeljem shema kontiranja
 • standardne tehničke funkcije sustava i pomoćne funkcije (vidjeti pod “Opća funkcionalnost, izvedba i oprema programa”)

Osnovni podaci

 • podaci o korisniku (nazivlje, adrese i drugi podaci tvrtke za ispis na odgovarajućim dokumentima sustava)
 • podaci o pojedinačnim korisnicima programa – operaterima (neograničen broj pojedinačnih korisnika, naziv i lozinka)
 • gradovi / mjesta, PTT brojevi
 • Poduzeća, organizacije i organizacijske jedinice
  • neograničen broj jedinica koje se prate u jednoj ili više baza podataka
  • do 8 organizacijskih razina svaka s neograničenim brojem organizacijskih jedinica
  • određenje sustava praćenja imovine (po org. jedinicama, zaposlenicima, smještaju)
 • uplatnice / isplatnice – proizvoljno definiranje (oznaka, opis1, opis2, konto, protukonto) i označavanje vrsta uplatnica / isplatnica
 • Računski plan
  • potpuno proizvoljni računski planovi (gospodarstvo, neprofitni, proračunski)
  • jedinstveni računski plan za sva poduzeća / organizacije u jednoj bazi podataka
  • do 15 znakova
  • do 14 razina proizvoljne sintetike
  • preuzimanje RRIF, RIF, TEB, neprofitnog, proračunskog itd., računskih planova uz mogućnost daljnje prilagodbe
  • preuzimanje (import) iz WIPS baze podataka financijskog knjigovodstva
 • Poslovni partneri
  • jedinstvena oznaka do najviše 12 znakova
  • traženje prema nazivu ili bilo kojem drugom evidentiranom obilježju (adrese, tel., fax, e-mail, web, brojevi računa i partija, opisi, osobe, itd.)
  • opcionalno grupiranje poslovnih partnera prema oznaci tipa do 30-ak grupa poslovnih partnera
  • ispis omotnica s adresom poslovnog partnera
  • preuzimanje u mailing-listu (WORD, EXCEL)
  • mogućnost preuzimanja (import) iz WiPS financijskog knjigovodstva

Blagajna: upis, pregled, ispis, prijenos

 • neposredan tabelarni pristup i pregled svih blagajničkih transakcija uz proizvoljno odabiranje poduzeća, org. jedinice, blagajne, razdoblja, valute, itd.
 • proizvoljno svrstavanje, odabir (filtriranje) i traženje prema bilo kojem podatku: org. jedinica, nadnevak, uplatnica / isplatnica, (devizni) iznos primitka, (devizni) iznos izdatka, tekući (devizni) saldo, broj putnog naloga, “od koga”, “za”, “opis”, “mjesto”, “partner”, “konto”, “protukonto”
 • mogućnost neposrednog naknadnog ažuriranja i presvrstavanja zapisa
 • ispis odabranih uplatnica / isplatnica pojedinačni i grupni (format A6)
 • blagajničko izvješće (dnevnik): izračun – formiranje za proizvoljno zadana razdoblja, valutu salda, raspon brojeva putnih naloga, print-preview i ispis
 • neposredno otvaranje pohranjenih putnih naloga / računa (EXCEL)
 • neposredno kreiranje novih putnih naloga (EXCEL) prema zadanom predlošku, ispis na formatu A5
 • formiranje datoteke za prijenos u WiPS financijsko knjigovodstvo prema shemama kontiranja za odabrano poduzeće, org. jedinicu, blagajnu i za proizvoljna razdoblja
Back to Top