Opis programa

WiPS je potpuni i integrirani poslovni i knjigovodstveni informacijski sustav koji pruža računalnu podršku vođenju poslovanja i poslovnih knjiga.  Podjednako obuhvaća, podržava i prati knjigovodstvene, komercijalne i upravljačke funkcije. Može se koristiti za vođenje ili praćenje poslovanja neograničenog broja poduzeća ili organizacija, na pojedinačnim računalima ili u velikim mrežama računala, te preko više sustava SQL baza podataka.

Detalje obuhvata i funkcionalnosti programskih rješenja može se vidjeti pod Opis programa, dok je dobar uvid u organizaciju, izvedbu i različite funkcionalne opcije moguće dobiti preko Prezentacije programa. Ovdje se, za početno upoznavanje, navode osnovne odrednice i osobine WiPS programskih rješenja.

WiPS je snažan i opsežan sustav s brojnim funkcijama i opcijama koje omogućuju visok stupanj automatizacije u praćenju poslovanja što rezultira značajnim uštedama u trudu i vremenu. Istovremeno, zahvaljujući samom Windows okružju, transparentnoj integraciji sa MS OFFICE programima, pozornosti posvećene dizajnu programa, opremljenosti programskog paketa obiljem pomoćnih informacija, te uvaženim iskustvima i preporukama brojnih korisnika u gotovo petnaestogodišnjem razdoblju, WiPS je izuzetno otvoren te provjeren programski paket jednostavan za korištenje.

WiPS je istovremeno modularno i visoko integrirano programsko rješenje.

Modularan je jer je sačinjen je od više programskih cjelina koje se mogu zasebno pribaviti i koristiti:

- servis vozila / strojeva (dodatno na skladišno i robno-materijalno poslovanje).

Gornji programski moduli uistinu su zaokružene logičke cjeline koje prate i u potpunosti “pokrivaju”  određeno područje i aspekt poslovanja, dakle, ne niz atomiziranih progamskih funkcija (primjerice ovdojeno glavna knjiga, salda-konti, ulazni i izlazni računi, itd. i tome slično) koje se međusobno “povezuju”, a koje treba sve pojedinačno i kumulativno pribaviti da bi se dobila puna funkcionalnost.

Integriranost WiPS-a, s druge strane, očituje su u međusobnoj povezanosti gornjih programskih modula, kroz međusobno dijeljenje i razmjenu podataka, te u njihovoj standardiziranoj izvedbi i korisničkom sučelju.  Međuveze programskih cjelina izvedene su tako da je ukupno rješenje prilagodljivo različitim organizacijskim, kadrovskim i drugim praktičnim uvjetima implementacije u različitim sredinama, dakle, na način da se razne automatike razmjene podataka u manjoj ili većoj mjeri reguliraju postavljanjem parametara načina rada programskog sustava te kroz detaljan sustav ovlasti pojedinačnih korisnika na nekoj instalaciji.

Da bi se postigla visoka prilagodljivost u praćenju poslovnih tijekova na operativnoj razini, fleksibilnost i efikasnost u korištenju programa, sve to za vrlo raznolike uvjete implementacije, te da se pri tome ostvaruje željena razinaupravljačke kontrole uz poštivanje raspodjele poslovnih nadležnosti i ovlasti, nužan je iznimno visok stupanj parametriziranosti u izvedbi samog programa. Stoga je, kroz bogat sustav postavljanja parametara koji određuju “ponašanje” programa moguće postići umnogome različite načine rada i djelovanja programa. Isto osigurava univerzalnost i primjerenost programa obzirom na različita područja primjene, gospodarstvene grane, veličinu i vrstu poduzeća ili organizacija korisnika i drugo.

Nadalje, jedan od ključnih preduvjeta za osiguranje prethodno istaknutih prednosti, svakako je odgovarajuća tehnološka osnovica. Odluke glede odabira računalne tehnologije, platforme i programskih alata donijeli smo još 1993. godine, a vrijeme i korisnici potvrdili su njihovu ispravnost.  Korištenje isključivo Microsoft programskih alata i rad u MS OFFICE okruženju jamstvo su stabilnosti, sigurnosti i dugovječnosti u eksploataciji WiPS programskih rješenja.  Zato što je realiziran isključivo u MS OFFICE okruženju WiPS se potpuno transprarentno uvezuje s mogućnostima ovog standardnog paketa uredske automatizacije osiguravajući korisniku otvorenost, prenosivost i velike mogućnosti vlastitih ekonomičnih nadogradnji i prilagodbi.

Konačno, koncept podržavanja što potpunije informiranosti krajnjeg korisnika te njegove što veće samostalnosti i neovisnosti u radu, bez ograničenja koja bi postavljalo samo programsko rješenje, osiguravaju za WIPS programska rješenja: brzu i jednostavnu automatiziranu instalaciju programa te korištenje programa i zaštitu podataka bez potrebe za posebnim informatičkim znanjima korisnika ili angažiranjem specijalističke informatičke potpore sve uz odgovarajuću prateću dokumentaciju.  Moguće je, dakle, prema potrebi organizirati uspješno korištenje programa od strane krajnjeg korisnika, bez specijalističke potpore, ikakva uvida od strane WiPS Systems u podatke korisnika, plaćanja dodatnih “run-time” programskih licencija i slično.  Na taj način, jamči se ekonomičnost eksploatacije pribavljenih programskih proizvoda, povjerljivost podataka, poslovna sigurnost te zaštita investicije korisnika u WiPS programska rješenja.

Back to Top