Knjigovodstvo imovine

Opće mogućnosti programa

 • praćenje neograničenog broja poduzeća u jednoj bazi podataka, mogućnost korištenja neograničenog broja odvojenih baza podataka
 • potpuno proizvoljni računski plan, do 14 razina sintetike, neograničeni broj organizacijskih jedinica (mjesta troška / profitnih centara) na do 8 razina za svako poduzeće / organizaciju
 • sva knjiženja preko dokumenata (temeljnica), neograničeni broj dokumenata u izradi, upis na kartice i stanje imovine temeljem zaključka (knjiženja) dokumenta
 • mogućnost knjiženja (praćenja) po org. jedinicama (mjestima troška), zaposlenicima i smještaju imovine / inventara / sredstava
 • odvojeno praćenje trajne imovine, inventara, ostalog
 • obračun amortizacije uz automatsko formiranje temeljnice u izradi (probni i ponovljeni obračuni), (obračun revalorizacije), (privremeni obračun REV-1)
 • proizvoljna razdoblja obračuna i odabir imovine, naknadni, ponovljeni i selektivni obračuni za isto razdoblje
 • funkcije razmjene tabela osnovnih podataka sa drugim WiPS programskim modulima (export-import)
 • export-import  – funkcije razmjene dokumenata i stanja imovine sa drugim odvojenim WiPS bazama knjigovodstva imovine
 • pregled i ispis svih zaključenih dokumenata u svakom trenutku
 • pregled stanja i kartice imovine te tabela osnovnih podataka u trenutku upisa stavki
 • standardne tehničke funkcije sustava i pomoćne funkcije (vidjeti pod “Opća funkcionalnost, izvedba i oprema programa”)

Osnovni podaci

 • podaci o korisniku (nazivlje, adrese i drugi podaci tvrtke za ispis na odgovarajućim dokumentima sustava)
 • podaci o pojedinačnim korisnicima programa – operaterima (neograničen broj pojedinačnih korisnika, naziv i lozinka)
 • gradovi / mjesta, PTT brojevi
 • Poduzeća, organizacije, organizacijske jedinice
  • neograničen broj jedinica koje se prate u jednoj ili više baza podataka
  • do 8 organizacijskih razina svaka s neograničenim brojem organizacijskih jedinica
  • određenje sustava praćenja imovine (po org. jedinicama, zaposlenicima, smještaju)
 • Vrste i tipovi dokumenata
  • proizvoljno definiranje i označavanje vrsta dokumenata (temeljnica) u sklopu tipova: početno stanje, amortizacija, aktiviranje, likvidacija, povećanje, smanjenje, premještaj, usklađenje, /revalorizacija/)
 • Računski plan
  • potpuno proizvoljni računski planovi (gospodarstvo, neprofitni, proračunski)
  • jedinstveni računski plan za sva poduzeća / organizacije u jednoj bazi podataka
  • do 15 znakova
  • do 14 razina proizvoljne sintetike
  • preuzimanje RRIF, RIF, TEB, neprofitnog, proračunskog itd., računskih planova uz mogućnost daljnje prilagodbe
  • preuzimanje (import) iz WIPS baze podataka financijskog knjigovodstva
 • grupe amortizacije
  • neograničeni broj i označavanje, naziv, stopa, trajnost godina
  • koeficijenti revalorizacije – po godinama i mjesecima
 • oznake smještaja - neograničeni broj, proizvoljno označavanje, pripadnost org. jedinici
 • zaposlenici - osnovni podaci zaposlenika za potrebe praćenja imovine, mogućnost preuzimanja (import) iz drugih WiPS programskih modula
 • jedinice mjere
 • opisi knjiženja – proizvoljni broj standardnih tekstova opisa knjiženja
 • poslovni partneri (dobavljači)
  • jedinstvena oznaka do najviše 12 znakova
  • traženje prema nazivu ili bilo kojem drugom evidentiranom obilježju (adrese, tel., fax, e-mail, web, brojevi računa i partija, opisi, osobe, itd.)
  • opcionalno grupiranje poslovnih partnera prema oznaci tipa do 30-ak grupa poslovnih partnera
  • ispis omotnica s adresom poslovnog partnera
  • preuzimanje u mailing-listu (WORD, EXCEL)
  • mogućnost preuzimanja (import) iz drugih WiPS programskih modula
 • imovina / inventar
  • jedinstvena oznaka do najviše 12 znakova
  • jedinica mjere, vrsta (trajna imovina, sitni inventar, ostalo), nadnevak pribave, amortizacijska grupa, broj smjena, trajnost god., račun (konto) nabavne vrijednosti, račun ispravka vrijednosti, dobavljač, napomena, slikovni prikaz
  • traženje prema nazivu ili bilo kojem drugom evidentiranom obilježju
  • mogućnost preuzimanja (import) iz drugih WiPS baza podataka imovine
 • brojači dokumenata – upravljivi od strane korisnika prema strukturi i broju – temelj za ponudu broja kod kreiranja novog dokumenta

Dokumenti i obračuni

 • pregled i neposredan pristup neograničenom broju dokumenata u izradi i zaključenih (knjiženih)
 • odabir (filtriranje), svrstavanje i pronalaženje dokumenata
 • kreiranje novih dokumenata
 • izmjena podataka zaglavlja dokumenata
 • upis stavki uz mogućnost pregleda imovine i tabela osnovnih podataka, ispis i zaključivanje dokumenata
 • obračun amortizacije – slobodan odabir imovine i razdoblja, izvješća pregleda obračunate amortizacije i automatsko formiranje dokumenta (temeljnice) obračuna amortizacije uz mogućnost naknadnih izmjena, zaključivanje dokumenta obračuna amortizacije uz ažuriranje kartica i stanja imovine
 • (obračun revalorizacije i privremeni obračun REV-1)

Izvješća / pregledi

 • kartica imovine - odabir poduzeća, org. jedinice, imovine, razdoblja; opcija ispisa kartica imovine po org. jedinicama
 • stanje imovine - odabir poduzeća, org. jedinice, imovine, zaposlenika, smještaja, am. grupe; izvješće svrstano po org. jedinicama, zaposlenicima, smještaju, am. grupama ili detaljni prikaz
 • rekapitulacije po brojevima računa (konta) - odabir poduzeća, org. jedinice, imovine, vrste imovine, raspona računa (konta), razdoblja; prikaz zbrojno po računima, analitički po dokumentima; izvješće sa pod-totalima svrstano po računima i org. jedinicama, računima, org. jedinicama i imovini ili org. jedinicama, računima i imovini
 • ispis obračunate amortizacije - odabir poduzeća, org. jedinice, imovine, vrste imovine, razdoblja; prikaz svrstan po org. jedinicama ili nazivu imovine
 • ispis obračunate revalorizacije
 • popis imovine (sredstava) na dan – odabir poduzeća, org. jedinice, raspona računa (konta), nadnevka, izvješće svrstano po brojevima računa, po brojevima računa i org. jedinicama ili po brojevima računa, org. jedinicama i imovini
 • lista za popis imovine (inventura) -  odabir poduzeća, org. jedinice, vrste imovine, razdoblja; prikaz svrstan po org. jedinicama i brojevima računa, po imovini, po zaposlenicima ili po smještaju imovine; ispis sa ili bez količina
 • izvješće po računima i imovini -  odabir poduzeća, org. jedinice, brojeva računa, imovine, razdoblja, pod-totali na 2 ili 3 znaka broja računa, hrvatski ili engleski jezik, proizvoljni naslov izvješća
Back to Top