Skladišno, robno-materijalno, komercijalno poslovanje i PDV

 • bez ograničenja broja poduzeća, organizacija ili odvojenih baza podataka
 • neograničeni broj org. jedinica (poduzeća, skladišta, trgovina, mjesta troška) na do 8 organizacijskih razina u jednoj bazi podataka
 • praćenje materijala / sirovina, gotovih proizvoda, robe u trgovini na veliko i malo
 • sva knjiženja preko dokumenata, neograničeni broj dokumenata u izradi, ažuriranje podataka zaliha temeljem zaključka (knjiženja) odgovarajuće vrste dokumenta
 • regularni storno postupci i kontrolirana “rasknjižavanja” (naknadne izmjene) od strane ovlaštenog korisnika uz automatsko korigiranje zaliha
 • automatske provjere i “rekonstrukcije” podataka nakon “rasknjižavanja” i naknadnih izmjena kalkulativnih elemenata količinske i financijske
 • ulazne kalkulacije kunske i devizne, predkalkulacije temeljem unaprijed zadanih cijena i postotaka, naknadne re-kalkulacije nabavnih cijena uz mogućnost naknadnog preračuna RUC-a prodajnih dokumenata
 • fakturiranje robe i usluga u trgovini na veliko i malo kunsko i devizno – proizvoljni opisi po stavkama – različiti oblici ispisa komercijalnih dokumenata
 • pregled u uvjete prethodnih prodaja, pregled podataka zaliha i kataloga artikala u trenutku kreiranja stavki dokumenta uz mogućnost preuzimanja uvjeta prethodnih transakcija
 • primjena sustava ovlasti operatera (uvid u različite kategorije cijena ili ne, uvid u dokumente drugih skladišta / operatera, uvid u RUC, rabati i drugo)
 • korištenje mogućnosti ispisa prodajnih dokumenata u obliku ponude, predračuna, otpremnice (sa ili bez cijena), računa, račun-otpremnice ili razdvajanje otpreme od fakturiranja uz preuzimanje otpremnica u račun, proizvoljni naziv prodajnih dokumenata i druge opcije kod ispisa
 • normativi / sastavnice za radne naloge za proizvodnju
 • praćenje statusa narudžbi i rezervacija na razini stavke i datuma isporuke, praćenje zaliha + narudžbe – rezervacije
 • praćenje serija / serijskih brojeva / veličina / roka trajanja / boja i drugo
 • tranzit (bez ažuriranja zaliha)
 • preslikavanje dokumenata (zaglavlje i/ili stavke)
 • preuzimanje stavki u dokument u izradi iz drugih dokumenata (npr. ponuda u račun, otpremnice u zajednički račun i slično)
 • traženje i odabir artikla u dokument prema bilo kojem obilježju, iz kataloga ili zaliha
 • usporedba narudžba – primka – automatsko formiranje “back-order-a”, narudžba – isporuka – automatsko formiranje “back-order-a”
 • ispis narudžbi dobavljaču na engleskom jeziku uz različite opcije i oblike ispisa
 • ispis naljepnica za artikle (deklaracije ili etikete) temeljem podataka iz dokumenata sustava
 • formiranje datoteke polaznih podataka za punjenje barcode terminala
 • učitavanje u dokumente iz barcode terminala, poredba dokumenta s očitanjem barcode terminala
 • automatska “maloprodaja iz veleprodaje”, “veleprodaja iz maloprodaje” (automatsko formiranje međuskladišnica i primki)
 • zapisnici o promjeni cijena “ručni” i “automatski” kod promjene ulazne cijene
 • praćenje komisijskih skladišta
 • dokumenti skladišnog prometa (količinska zaduženja / razduženja, međuskladišnice, izmjena cijena)
 • 9 različitih rabatnih modela za artikle (po artiklu, kupcu, grupi kupaca, kombinacije, akcijska prodaja po razdobljima)
 • različiti cjenici (kataloški i prema zalihama)
 • izračun i prikaz % marže i RUC-a u trenutku kreiranja stavke, na razini stavke i dokumenta
 • evidentiranje ulaznih računa prema vrstama uz praćenje plaćanja (R-1, R-2, predujmovi, vlastita potrošnja, itd.)
 • kontiranje i “razbijanje” ulaznih računa po mjestima i računima troška i pretporeza (računi s više poreznih skupina)
 • generiranje HUB 1-1 obrazaca za ispis, ispis zbrojnog naloga za plaćanje ili formiranje magnetnog zapisa za učitavanje u sustave internetskog plaćanja
 • knjige U-/RA, I-RA i komercijalni pregledi računa ulaznih i izlaznih prema proizvoljnim uvjetima
 • PDV obrazac i pregled U-RA i I-RA uključenih u PDV obračun
 • skladišne / knjigovodstvene kartice (prema skladišnoj i prodajnoj cijeni) – zbrojno ili odvojeno prema serijama / veličinama
 • izvješća stanja zaliha s opcijama proizvoljnog odabira i svrstavanja – zbrojno ili prema serijama / veličinama, itd.
 • evidencije prometa, materijalni dnevnici, (medicinski) očevidnici s opcijama proizvoljnog odabira i svrstavanja (kao gore)
 • funkcije trgovačkog POS-a, saldiranje blagajne, praćenje vrsta i načina (odgođenog) plaćanja, pregled arhive POS računa
 • knjiga popisa robe
 • rekapitulacije po tipovima dokumenata (nabavna vrijednost, kalkulativni i ostvareni RUC, prodajna vrijednost, porez) s proizvoljnim uvjetima i do razine pojedine stavke / artikla
 • knjiga prodaje usluga u trgovini na veliko i malo
 • izvješća zaduženja / prometa po brojevima računa (ako se financijsko knjigovodstvo vodi odvojeno)
 • za obrtnike Knjiga prometa i Knjiga primitaka / izdataka uz prijenos iz evidencije ulaznih i izlaznih računa temeljem evidentiranih plaćanja
 • inventurne liste, upis inventurnog stanja, barcode učitavanja, formiranje dokumenata inventurnih razlika, mogućnost utvrđivanja referentnog stanja za inventuru uz naknadni upis prebrojenih količina
 • automatski prijelaz u novo obračunsko razdoblje – primke početnog stanja – formiranje i pristup arhivama za prethodna razdoblja
 • izvješća prometa po mjesecima, udjela artikala u prodaji, rang lista kupaca, promet s dobavljačima, nabava po artiklima, nabava po dobavljačima, promet po kvartalima, prodaja po artiklima, promet po načinima plaćanja, zbrojni promet po artiklima, prometi prema vezi / grupi / zaključku, promet sirovina / materijala, analiza prodaje (kupci-grupe-artikli), analiza prodaje usluga, specifikacije plaćanja, stanje partnera temeljem komercijalnog praćenja plaćanja, pregled zaliha na neki prethodni dan, veza nabava-prodaja-zalihe, narudžbe / rezervacije – sve uz zadavanje proizvoljnih uvjeta izvješća, slobodno svrstavanje i filtriranje, grupiranje po artiklima, dobavljačima / kupcima, grafičke prikaze i drugo
 • prijenos u temeljnice financijskog knjigovodstva temeljem zadanih shema kontiranja po vrstama dokumenata pojedinačno po dokumentima, zbrojno prema odabranim dokumentima, uz analitičko ili zbrojno praćenje u financijskom knjigovodstvu
Back to Top